Informacje dla partnerów


Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 26.04.2017 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 26.04.2017 r. (środa) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS http://centrum.kiss.pl/kontakt.html w godzinach od 11.00 do 17.00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
 • lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Przesłanie na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:
 2. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf)
 3. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora(http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/12/Karta_rejestracji_egzaminatora1.pdf)
 4. skan potwierdzenia przelewu

Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl

 1. Terminy i dodatkowe wskazówki

Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:

Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

 Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres:  biuro@ecdl.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Tel. : 606 230 420

Zapraszamy na szkolenie  dla Egzaminatorów EPP GIS:

22.03.2017 (środa) – początek: 10.00 (zgłoszenia najpóźniej do: 17.03.2017) – potwierdzenie terminu nastąpi w dniu 18.03.2017.

Miejsce szkolenia -  w Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS, ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice
Wymagania dla kandydatów na egzaminatora EPP GIS:

 1. Ukończenie wyższej uczelni na kierunku (specjalizacji) związanej z GIS, np.: geodezja i kartografia, geografia, geologia, ochrona środowiska, geoinformacja, GIS, planowanie przestrzenne, itd. spełnienie warunku: · przedstawienie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
 2. Udokumentowanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy zawodowej i/lub dydaktycznej z wykorzystaniem aplikacji GIS, udziału w projektach GIS, publikacji, itd. spełnienie warunku:
 • krótki opis przebiegu pracy dydaktycznej i/lub zawodowej związanej z wykorzystaniem narzędzi GIS, zawierający charakterystykę wykonanych projektów GIS ze wskazaniem aplikacji wykorzystanych do ich wykonania, swojej roli w projekcie, zakresu zadań, itd. – potwierdzony przez pracodawcę,
 1. Zdanie egzaminu EPP GIS spełnienie warunku:
 • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu EPP GIS

Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań należy przesłać na adres: leszel.litwin@ecdl.pl

Organizator/prowadzący  szkolenie – Leszek Litwin

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać bezpośrednio na adres leszek.litwin@ecdl.pl (skany oryginałów), oryginały zabrać ze sobą na szkolenie.

Opłatę za szkolenie Egzaminatorów EPP GIS w wysokości 246,00 należy wpłacić na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 – w tytule przelewu należy wpisać: Egzaminator  EPP GIS, Katowice,  imię i nazwisko oraz  datę szkolenia.

Przedstawienie dowodu wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu.

Kontakt

Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A
88 1020 2313 0000 3802 0400 9932

NIP: 626-140-05-46
REGON: 242594733
Copyright 2012-2017 Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne KISS