Skip navigation

B4 - ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne

Moduł B4 - ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne wymaga od Kandydata nabycie umiejętności obsługi programu arkuszy kalkulacyjnych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Obsługi programu arkuszy kalkulacyjnych.
  • Wprowadzania, modyfikowania, formatowania, sortowania i drukowania danych.
  • Tworzenia reguł i wykorzystywania wbudowanych w arkuszu funkcji.
  • Graficznej prezentacji danych.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne

Moduł B4

Sylabus, wersja 5.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Moduł_B4.

Pobierz spakowany plik Moduł_B4.zip, rozpakuj go w folderze Moduł_B4.

Wszystkie utworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.

Realny egzamin składa się z 32 poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych dostępnych jest 50 zadań.