S3 - ECDL/ICDL IT Securiti

Moduł S3 ECDL/ICDL IT - Securiti wymaga od Kandydata wiedzy i umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwej ochrony danych osobowych i innych informacji.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL IT Security

Moduł S3

Sylabus – wersja 2.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Czas trwania egzaminu: 45 min.

Egzamin z modułu S3 zawiera 36 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 pkt.

Zaliczenie testu wymaga uzyskania minimum 27 punktów. Testy sprawdzane są w całości automatycznie przez system.

Kolejność wykonywanych zadań  nie jest istotna. Zaznaczenie dowolnego pola opcji pokaże informacje o prawidłowej lub błędnej odpowiedzi.

Aby umożliwić sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii spotykanej w skomputeryzowanym świecie dostępnych jest 50 pytań teoretycznych.

Aby rozpocząć egzamin naciśnij: (Rozpocznij egzamin)

Kolejność wykonywanych zadań  nie jest istotna. Kliknięcie przycisku znajdującego się poniżej ostatniego zadania pokaże liczbę uzyskanych punktów.