S9 - ECDL/ICDL Rozwiązywanie problemów

Moduł S9 ECDL/ICDL - Rozwiązywanie problemów wymaga od Kandydata wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami spotykanymi we współczesnym świecie technologii cyfrowych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

Aby umożliwić sprawdzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami spotykanymi w świecie technologii cyfrowych dostępnych jest 50 pytań teoretycznych.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Rozwiązywanie problemów
Moduł S9
Sylabus - wersja 1.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Czas trwania egzaminu: 45 min.

Egzamin z modułu S9 zawiera 36 pytań, za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 pkt.

Zaliczenie testu wymaga uzyskania minimum 27 punktów. Testy sprawdzane są w całości automatycznie przez system.

Kolejność wykonywanych zadań  nie jest istotna. Kliknięcie przycisku znajdującego się poniżej ostatniego zadania pokaże liczbę uzyskanych punktów.

Aby rozpocząć egzamin naciśnij: (Rozpocznij egzamin)