Ewa Szymala


Ewa Szymala jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych w zakresie informatyki, zarządzania, kształcenia dorosłych.

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Między innym prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i podyplomowych w zakresie technologii informatycznych.

Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców, między innymi pracowników edukacji, małych i średnich firm, członków korpusu służby cywilnej, pracowników administracji i urzędników jednostek samorządowych różnych szczebli.

Ma doświadczenie w nauczaniu metodami distance learning i od wielu lat uczestniczy w realizacji licznych projektów szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym w pełnieniu funkcji koordynatora projektu.

Jest autorką kilkunastu podręczników, materiałów szkoleniowych i innych publikacji na temat  technologii informatycznych, głównie dotyczących arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania.

Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie technik informatyk, egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e‑Nauczyciel, e‑Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL.

Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

Kontakt

Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje handlowe

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A
88 1020 2313 0000 3802 0400 9932

NIP: 626-140-05-46
REGON: 242594733
Copyright 2012-2018 © Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne KISS