Specjalizuje się w zakresie informatyki i prawa, w szczególności prawa nowoczesnych technologii oraz prawa do prywatności. Absolwent Executive MBA w Central Connecticut State University, Szkoły Biznesu w Politechnice Krakowskiej, Informatyki Stosowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor podręcznika przygotowującego do certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ECDL IT Security. Współorganizator corocznych konferencji naukowych i metodycznych w szczególności największej konferencji informatycznej dla sektora edukacji – Konferencje pt. “Technologia informacyjna w społeczeństwie wiedzy” organizowanej przez Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

Certyfikowany audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO27001. Współpracownik ISACA Chapter Katowice. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem i wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, zarówno w sektorze prywatnym jak i finansów publicznych. Naukowo związany z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, gdzie aktualizuje doświadczenie programistyczne w realizacji skomplikowanych projektów informatycznych.

Trener w szkoleniach informatycznych i prawniczych w tym z tematyki bezpieczeństwa informatycznego i informacyjnego między innymi w projektach o zasięgu ogólnopolskim, także w szkoleniach dedykowanych i wewnętrznych.

Kontakt

Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS
ul. Lompy 2/10,
40-040 Katowice, PL

Telefon: + 4832 251-98-11
Faks: + 4832 251-98-11
Email: biuro@kiss.pl

Informacje handlowe

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A
88 1020 2313 0000 3802 0400 9932

NIP: 626-140-05-46
REGON: 242594733
Copyright 2012-2018 © Centrum Szkoleniowo - Egzaminacyjne KISS