Pomiń nawigację

B4 - ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne

Moduł B4 - ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne wymaga od Kandydata nabycie umiejętności obsługi programu arkuszy kalkulacyjnych.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Obsługi programu arkuszy kalkulacyjnych.
  • Wprowadzania, modyfikowania, formatowania, sortowania i drukowania danych.
  • Tworzenia reguł i wykorzystywania funkcji dostępnych w arkuszu.
  • Graficznej prezentacji danych.

Pytania są zgodne z ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne, Moduł B4, Sylabus, wersja 5.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL.

Pobierz spakowany plik Modul_B4.zip, rozpakuj go na Pulpicie.

Wszystkie utworzone pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie potrafisz wykonać polecenia naciśnij przycisk .

Egzamin składa się z 32 poleceń. Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi i zdania egzaminu ECDL dostępnych jest 60 zadań.