Enter your keyword

Certyfikaty

Certyfikaty ECDL

Przegląd certyfikatów ECDL

Od wielu lat nasze Centrum jest liderem w kształceniu i egzaminowaniu ECDL. Poza wysokim profesjonalizmem i indywidualnym spojrzeniem na każdego egzaminowanego, Centrum KISS dystrybuuje od lat cenione w całym kraju własne podręczniki do nauki i repetytorium ECDL. Gorąco zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami i egzaminami do kontaktu z naszym biurem, udzielimy praktycznych informacji, porad; pomożemy wybrać odpowiedni certyfikat.

ECDL Profile Na jednym certyfikacje ECDL Profile można umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED) a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.

Więcej informacji

  ECDL Base Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne.

Więcej informacji

  ECDL Standard Certyfikat ECDL STANDARD zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umozliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on o dodatkowych umiejętnościach specjalistycznych

Więcej informacji

  ECDL PTI Standard Więcej informacji
  ECDL Advanced Ścieżka szkoleniowa ECDL Advanced to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna.

Więcej informacji

  ECDL Expert Certyfikat ECDL EKSPERT jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Uzyskuje go każdy, kto zda wszystkie cztery egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL.

Więcej informacji

  ECDL Profile DIGCOMP W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 2 czerwca 2015 r.

Więcej informacji

 
  EPP GIS EPP GIS (ang. Endorsed Product Program Geographical Information System) jest dokumentem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył i potrafi praktycznie wykorzystać określoną wiedzę w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Więcej informacji

  EPP e-Urzędnik Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Więcej informacji

  EPP e-Nauczyciel Program EPP e-Nauczyciel jest  prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Program oparty jest na „Standardach przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. Do programu może przystąpić każdy czynny zawodowo nauczyciel.

Więcej informacji

  e-Citizen e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji