Enter your keyword

Informacje o ICDL

INFORMACJE O ICDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Do niedawna ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence), a obecnie ICDL – jest nadal zakorzeniony w Europie z głównym biurem w Brukseli, ale rozrósł się i zyskał globalny zasięg poza Europą. ICDL przekształcił się z europejskiego certyfikatu dostępnego na całym świecie w globalny certyfikat kompetencji cyfrowych w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, z europejskimi korzeniami.

Obecnie obserwujemy fascynujący czas dla umiejętności cyfrowych. Czwarta rewolucja przemysłowa nabiera tempa na całym świecie. Wymagania stawiane umiejętnościom pracowników sprawiają, że certyfikaty takie jak ICDL są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki jednej marce dla naszych programów na całym świecie możemy zjednoczyć wszystkich partnerów, którzy podzielają naszą misję: wzmacnianie ludzi na całym świecie dzięki umiejętnościom cyfrowym.

Świat nie stoi w miejscu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię. Dlatego wprowadzane są zmiany – nowe moduły, nowe możliwości.

Nowa struktura ICDL ułatwia poszczególnym osobom ustalenie, które moduły najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Zapewnia, że ​​ICDL jest dostępny i użyteczny dla wszystkich. Ułatwia to również aktualizowanie programu o nowe moduły w miarę upływu czasu.

ICDL Workforce daje ludziom umiejętności potrzebne do zdobycia pracy, rozwoju zawodowego i budowania kariery. Moduły ICDL Workforce obejmują szeroki zakres umiejętności, od podstaw po bardziej szczegółowe tematy.

ICDL Professional został dostosowany do potrzeb profesjonalistów z wielu różnych sektorów. Od finansów po marketing i edukację po opiekę zdrowotną, ICDL Professional zapewnia specjalistyczne umiejętności cyfrowe, które są potrzebne do osiągania doskonałych wyników.

ICDL Digital Student to kompleksowa struktura wspierająca rozwój umiejętności cyfrowych uczniów. Wspiera młodych uczniów w zdobywaniu podstawowych umiejętności cyfrowych i w nauce, a także odpowiednich zachowań w Internecie. Wspiera również starszych uczniów we wdrażaniu umiejętności umożliwiających odpowiednią i bezpieczną aktywność online, jednocześnie rozwijając umiejętności przydatne w późniejszej pracy i życiu osobistym.

ICDL Digital Citizen to program zaprojektowany specjalnie z myślą o osobach, które nie mają żadnego doświadczenia w korzystaniu z komputerów i byciu online.

 

FUNDACJA ECDL

Fundacja ECDL z siedzibą w Dublinie określa standardy jakości, których muszą przestrzegać przy realizacji i promocji wszyscy Operatorzy krajowi programów certyfikacji. Wszystkie akredytowane ośrodki badawcze w kraju są regularnie kontrolowane przez operatora krajowego. Kontrole te zapewniają, że realizacja programów na całym świecie jest zgodna z normami jakościowymi i przestrzegane musi być międzynarodowe uznanie dla jakości tych programów. W Polsce jedynym i wyłącznym operatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które powołało do tego celu Polskie Biuro ECDL.

CELE ECDL

Podwyższenie poziomu umiejętności i kompetencji użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

GLOBALNY SUKCES

Programy certyfikacji ECDL Fundacji zostały dostarczone do ponad 14 milionów ludzi, w 41 językach, w 150 krajach poprzez sieć ponad 24.000 centrów egzaminacyjnych. Programy certyfikacji ECDL są dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, płci, statusu, zdolności, czy rasę.

bg-student

Odwiedź ecdl.pl