Enter your keyword

Informacje o ECDL

INFORMACJE O ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence) to międzynarodowy program certyfikacji umiejętności komputerowych. Głównym celem i misją programu jest sprawne posługiwanie się ICT w pracy, w edukacji oraz własnym rozwoju. Programy certyfikacji ECDL Fundacji są zaprojektowane, potwierdzone i zatwierdzone przez naukowców i ekspertów branżowych z całego świata. Nieustannie rozwijana jest oferta programów certyfikacji, zgodnie z potrzebami rynku i postępem technologicznym. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

 

FUNDACJA ECDL

Fundacja ECDL z siedzibą w Dublinie określa standardy jakości, których muszą przestrzegać przy realizacji i promocji wszyscy Operatorzy krajowi programów certyfikacji. Wszystkie akredytowane ośrodki badawcze w kraju są regularnie kontrolowane przez operatora krajowego. Kontrole te zapewniają, że realizacja programów na całym świecie jest zgodna z normami jakościowymi i przestrzegane musi być międzynarodowe uznanie dla jakości tych programów. W Polsce jedynym i wyłącznym operatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które powołało do tego celu Polskie Biuro ECDL.

CELE ECDL

Podwyższenie poziomu umiejętności i kompetencji użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę.
Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera.
Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną.
Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

GLOBALNY SUKCES

Programy certyfikacji ECDL Fundacji zostały dostarczone do ponad 14 milionów ludzi, w 41 językach, w 150 krajach poprzez sieć ponad 24.000 centrów egzaminacyjnych. Programy certyfikacji ECDL są dostępne dla wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, płci, statusu, zdolności, czy rasę.

bg-student

Odwiedź ecdl.pl