Enter your keyword

post

MODUŁ S12 ECDL – PRACA ZDALNA

MODUŁ S12 ECDL – PRACA ZDALNA

Do oferty ECDL w Polsce dodany został nowy moduł – S12 ECDL PRACA ZDALNA (w oryginale ICDL/ECDL Remote Work).

Moduł powstał w Irlandii na bazie doświadczeń związanych z pandemią i ma być uzupełnieniem oferty ECDL o wiedzę niezbędna do bezpiecznej i efektywnej pracy w formie zdalnej. Szacunki OECD wskazują, że w krajach należących do tej organizacji nawet 40% pracowników może świadczyć pracę zdalną (w Polsce około 25%).

Moduł Pracy zdalnej obejmuje główne pojęcia oraz dobre praktyki potrzebne do efektywnej pracy z dowolnej zdalnej lokalizacji. Ten moduł jest odpowiedni dla wszystkich kandydatów, którzy pracują zdalnie lub przygotowują się do pracy zdalnej. Pokrywa kluczowe koncepcje i praktyki dotyczące pracy zdalnej, a także główne typy narzędzi, które można wykorzystać do obsługi zdalnej pracy i kluczowe kwestie dotyczące ich efektywnego wykorzystania.

Więcej informacji na stronie ECDL: https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/nowy-modul-praca-zdalna-s12/