Enter your keyword

post

Certyfikat ECDL S11 RODO i dedykowany podręcznik KISS

Certyfikat ECDL S11 RODO i dedykowany podręcznik KISS

Czym jest ECDL S11 RODO

To Certyfikat potwierdzający znajomość i zrozumienie Rozporządzenia RODO/GDPR, które zreformowało w całej Unii Europejskiej podejście do ochrony danych osobowych – najwyższej wartości przetwarzanych danych. Certyfikat wydawany jest przez ECDL Polska (ang. European Computer Driving Licence), który afiliowany jest przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Syllabus Egzaminu i pytania egzaminacyjne zatwierdzone były przez biuro Fundacji ECDL w Irlandzkim Dublinie.
Rekomendowany podręcznik do ECDL RODO opracowany przez KISS

Czytelnik może być nieco zaskoczony prawniczym charakterem podręcznika i odejściem od klasycznych problemów oraz zagadnień związanych z wykorzystaniem komputera do podstawowych zadań biurowych i edycyjnych z wykorzystaniem oprogramowania biurowego. Nie mniej jednak problematyka w nim poruszana jak jest ściśle związana z ochroną tego co przetwarzane jest za pomocą technologii będących podstawą do pozostałych egzaminów ECDL.

Podręcznik podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą definicji użytych w aktach prawnych regulujących kwestie ochrony prawa do prywatności natomiast w trzecim rozdziale dokonany został przegląd Rozporządzenia RODO.

Rozdział czwarty i piąty dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą. W tych rozdziałach czytelnik zostanie zaznajomiony z uniwersalnymi zasadami, którymi winni kierować się administratorzy danych osobowych, oraz z prawami, które przysługują osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez administratorów danych osobowych.

Ostatnie dwa rozdziały określają sposoby wdrażania i kontroli Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji uwzględniających swoim zakresem ochronę danych osobowych jako aktywów informacyjnych kluczowych dla działalności każdej organizacji i przedsiębiorstwa.