Wprowadź poszukiwaną frazę

Nagrody, Wyróżnienia, Referencje

Nagrody

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w Polsce

Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego - Warszawa 11 maja 2022r.

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2016

Nagroda dla Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS, Warszawa, maj 2017

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2014

Nagroda dla Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS, Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 12 maja 2015.

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2013

Nagroda dla Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS, Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 15 maja 2014.

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2012

Dyplom dla Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS, Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 16 maja 2013.

Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL w roku 2011

Dyplom dla Śląskiego Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnego KISS, Warszawa 17 maja 2012.

Referencje