Pomiń nawigację

B3 - ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów

Moduł B3 - ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów wymaga od Kandydata nabycie umiejętności obsługi programu do tworzenia, modyfikowania oraz wydruku tekstów.

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Obsługi programu tworzącego i umożliwiającego modyfikację tekstu.
  • Formatowania dokumentów tekstowych.
  • Umieszczania w pliku tekstowym tabel i obrazów.
  • Sprawdzania i poprawy błędów występujących w dokumentach tekstowych.
  • Zapisywanie plików tekstowych w różnych formatach.
  • Wydruku dokumentów tekstowych.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów, Moduł B3, Sylabus wersja 5.0.

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL.

Pobierz spakowany plik Moduł B3.zip, rozpakuj go na Pulpicie.

Wszystkie przetworzone przez Ciebie pliki zapisuj w tym folderze.

Kolejność wykonywanych zadań jest istotna, zatem jeżeli nie potrafisz wykonać polecenia naciśnij przycisk .

Egzamin składa się z 32 poleceń. Czas trwania - 45 min. Aby umożliwić kandydatom nabycie umiejętności posługiwania się programem do edycji tekstu i zdanie egzaminu dostępnych jest 60 zadań wykraczających nieco poza wymagania sylabusa.