Pomiń nawigację

Zadanie 26

Zadanie 26

W ósmym akapicie usuń siedem linii tekstu poprzedzonych znakiem —.