Pomiń nawigację

Zadanie 31

Zadanie 31

Zaznacz 4 linie tekstu znajdujące się poniżej kolumn i umieść dla nich tabulatory:

  • prawy - 2 cm,
  • lewy - 3 cm,
  • środkowy - 8 cm,
  • dziesiętny - 11 cm.

Wykorzystując tabulatory rozmieść tekst:

     L.p.             Autor                          Tytuł                                   Cena

          1            Tuwim                       Wiersze                                23,50