Pomiń nawigację

Zadanie 29

Zadanie 29

Otwórz plik Ballada.docx znajdujący się w folderze Moduł B3.

Usuń niewłaściwy podział linii wiersza w lewej kolumnie tak, aby tekst był zgodny z oryginałem w prawej kolumnie.

Włączenie funkcjonalności Pokaż wszystko ułatwi wykonanie tej czynności.