Pomiń nawigację

Zadanie 39

Zadanie 39

Zmień szerokość pierwszej kolumny na 4 cm, następne na 3 cm.

Zwiększ trochę wysokość pierwszego wiersza.