Pomiń nawigację

Zadanie 15

Zadanie 15

Zmień opływanie tekstu tak, aby obraz był otoczony ze wszystkich stron.

Przesuń obraz do ósmego akapitu, prawego marginesu.