Wprowadź poszukiwaną frazę

Blog

Marcin Aptekorz

Marcin Aptekorz

MARCIN APTEKORZ INFORMATYK, PRAWNIK Specjalizuje się w zakresie informatyki i prawa, w szczególności prawa nowoczesnych technologii oraz prawa do prywatności. Absolwent Executive MBA w Central Connecticut State University, Szkoły Biznesu w Politechnice Krakowskiej, Informatyki Stosowanej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor podręcznika przygotowującego do certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa informacji i ECDL IT Security. Współorganizator corocznych konferencji [...]