Enter your keyword

Course

MODUŁ S3 – IT SECURITY – MARCIN APTEKORZ

Podręcznik Podstawy IT Security przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu ECDL Standard Moduł S3 oraz osób, które chcą zapoznać się z zagadnieniem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych komputerowo.

Podręcznik IT Security pomoże Ci zdać egzamin ECDL Standard Moduł S3. Zakres podręcznika obejmuje wiadomości i umiejętności będące przedmiotem praktycznego sprawdzianu na egzaminie. Treści w podręczniku są zgodne z modułem S3 z zakresu ECDL Standard.

Podręcznik IT Security przeznaczony jest również dla osób, które chcą zapoznać się z tematem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych komputerowo lub poszerzyć swoją wiedzę związaną z tym zagadnieniem. Umożliwia zapoznanie się z bezpiecznym korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz przedstawia uniwersalne sposoby zabezpieczenia informacji w codziennej pracy z komputerem.

Zagadnienia omawiane w podręczniku (zgodne z sylabusem ECDL/ICDL IT Security moduł S3 v.1.0):

  1. Podstawa prawna bezpieczeństwa informacji
  2. Zagrożenia dla baz danych
  3. Złośliwe oprogramowanie
  4. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych
  5. Bezpieczeństwo w Internecie
  6. Komunikacja
  7. Bezpieczne zarządzanie danymi