Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Uruchom edytor tekstu i otwórz plik Projekt.docx.

Zmień orientację dokumentu na pionową