Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Dla dwóch akapitów numerowanki, poniżej akapitu Ćwiczenie 3. Dodawanie plików podrzędnych wstaw odstęp przed i po akapicie równy 6 pkt.