Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

Dla wszystkich linii tekstu pomiędzy akapitem Ćwiczenie 1, a akapitem Ustawienia strony zmień kolor czcionki na niebieski.