Skip navigation

Zadanie 48

Zadanie 48

Scal dokument korespondencji seryjnej do nowego dokumentu (pliku).

Utworzony dokument zapisz na Pulpicie, w folderze Moduł_B3 pod nazwą Korespondencja.docx.