Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

Ostatnie zdanie trzeciego akapitu (Aby zapewnić jednoznaczność modyfikacji ...) przesuń poniżej akapitu Ćwiczenie 1.