Skip navigation

Zadanie 11

Zadanie 11

Wyjustuj czwarty akapit (podrzędnych, które stanowią ...):