Skip navigation

Zadanie 47

Zadanie 47

Zastąp w dokumencie Konferencja.docx, głównym dokumencie korespondencji seryjnej teksty: Imię, Nazwisko, Ulica, Nr domu, Kod pocztowy oraz Miasto odpowiednimi polami:

<<Tytuł>>

<<Imię>> << Nazwisko>>

<<Ulica>> <<Nr domu>>

<<Kod>> <<Miasto>>

z pliku Adresy.docx jako danymi do korespondencji seryjnej.