Enter your keyword

Nas Eksperci

EWA SZYMALA

Ewa Szymala jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych w zakresie informatyki, zarządzania, kształcenia dorosłych.

Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych oraz pełniła funkcję dyrektora zespołu szkół. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych na różnych poziomach edukacyjnych oraz w pracy z dorosłymi. Między innym prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i podyplomowych w zakresie technologii informatycznych.

Od wielu lat prowadzi kursy i szkolenia informatyczne dla różnych grup odbiorców, między innymi pracowników edukacji, małych i średnich firm, członków korpusu służby cywilnej, pracowników administracji i urzędników jednostek samorządowych różnych szczebli.

Ma doświadczenie w nauczaniu metodami distance learning i od wielu lat uczestniczy w realizacji licznych projektów szkoleniowych. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, w tym w pełnieniu funkcji koordynatora projektu.

Jest autorką kilkunastu podręczników, materiałów szkoleniowych i innych publikacji na temat  technologii informatycznych, głównie dotyczących arkuszy kalkulacyjnych i ich wykorzystania.

Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie technik informatyk, egzaminatora kilku produktów ECDL, w tym ECDL Advanced, e‑Nauczyciel, e‑Urzędnik. W 2011 r. uzyskała tytuł Najlepszego Egzaminatora ECDL.

Jest członkiem władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS.

NASI EKSPERCI

POZNAJ NASZYCH PROFESJONALNYCH TRENERÓW