Enter your keyword

Course

PODSTAWY GIS- AGNIESZKA M.PIECHOTA, BARTŁOMIEJ SZYPUŁA

Podręcznik Podstawy GIS przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu ECDL EPP GIS oraz osób, które chcą poznać systemy informacji geograficznej.

Niniejsza publikacja została zrecenzowana i zatwierdzona przez PTI jako obejmująca efekty uczenia się właściwe dla Programu Certyfikacji Fundacji ECDL.

Podręcznik Podstawy GIS pomoże Ci zdać egzamin ECDL EPP GIS. Zakres podręcznika obejmuje wiadomości i umiejętności będące przedmiotem praktycznego sprawdzianu na egzaminie. Treści w podręczniku są zgodne z modułem 3 z zakresu ECDL EPP GIS.

Podręcznik Podstawy GIS przeznaczony jest również dla osób rozpoczynających swoją przygodę z systemami informacji geograficznej (GIS).

Zagadnienia omawiane w podręczniku (przygotowane na podstawie sylabusa ver. 1.0, dostępnego na stronie ECDL Polska) :

 1. Pierwsze kroki z aplikacją ArcGIS2.       Zmiana ustawień aplikacji ArcMap3.       Zarządzanie warstwami danych

  4.       Dane rastrowe i wektorowe

  5.       Zarządzanie atrybutami danych

  6.       Operacje na danych

  7.       Zapytania, wybór i tworzenie nowych podzbiorów danych

  8.       Analiza danych przestrzennych

  9.       Klasyfikacja danych tematycznych

  10.   Tworzenie prezentacji danych tematycznych

  11.   Przygotowanie wydruku danych (danych do wydruku)