Pomiń nawigację

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik Odpowiedzi.doc, znajdujący się w folderze Moduł e-C.

Wpisz swoje imię do pola tekstowego znajdującego się nad tabelką.