Pomiń nawigację

Zadanie 20

Zadanie 20

Aby zapisać dostęp do strony internetowej, należy kliknąć na pasku przeglądarki przycisk:

a) Odśwież,

b) Zatrzymaj,

c) Ulubione,

d) Historia.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 20 tabeli pliku Odpowiedz.doc.