Pomiń nawigację

Zadanie 7

Zadanie 7

Który element graficzny strony internetowej nazywany jest  polem tekstowym?

a)

b)

c)

d)

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 7 tabeli pliku Odpowiedz.doc.