Pomiń nawigację

Zadanie 33

Zadanie 33

Jaki będzie skutek użycia przycisku nawigacyjnego  lub klawisza funkcyjnego F5?

a) otwarcie bieżącej strony w nowym oknie,

b) ponowne wczytanie zawartości bieżącej strony,

c) zatrzymanie wczytywania strony internetowej,

d) powrót do strony poprzednio odwiedzanej.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 33 tabeli pliku Odpowiedz.doc.