Pomiń nawigację

Zadanie 6

Zadanie 6

Który element graficzny strony internetowej nazywany jest  polem wyboru?

a) 

b) 

c) 

d) 

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 6 tabeli pliku Odpowiedz.doc.