Pomiń nawigację

Zadanie 34

Zadanie 34

Który z typów podpisów elektronicznych jest prawnie wiążący i bezpłatnie dostępny dla obywatela?

a) kwalifikowany podpis elektroniczny,

b) niekwalifikowany podpis elektroniczny,

c) podpis zaufany dostępny poprzez profil zaufany,

d) zaawansowany podpis elektroniczny.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 34 tabeli pliku Odpowiedz.doc.