Pomiń nawigację

Zadanie 36

Zadanie 36

Który z programów jest komunikatorem internetowym?

a) 

b) 

c) 

d) wszystkie odpowiedzi są poprawne.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 36 tabeli pliku Odpowiedz.doc.