Pomiń nawigację

Zadanie 32

Zadanie 32

Jak nazywa się element okna programu komputerowego?

a) pasek stanu,

b) pasek narzędzi,

c) pasek menu,

d) pasek widżetów.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 32 tabeli pliku Odpowiedz.doc.