Pomiń nawigację

Zadanie 53

Zadanie 53

Przejdź do witryny internetowej http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie53.html

Uruchom link: Wybierz pojazd.

W formularzu Wypożycz pojazd wprowadź następujące dane:

* Rodzaj pojazdu: Rower.
* Liczba wypożyczanych pojazdów: 2.
* Data wypożyczenia: wstaw datę jutrzejszą.
* Przewidywana data zwrotu: wstaw datę pojutrzejszą.

Po wykonaniu czynności kliknij przycisk Wyślij.

Kod, który zostanie wyświetlony przekopiuj do wiersza 53 tabeli pliku Odpowiedz.doc.