Pomiń nawigację

Zadanie 16

Zadanie 16

Widoczny fragment pulpitu to:

a) pasek menu,

b) pasek stanu,

c) pasek narzędzi,

d) pasek zadań.

Odpowiedź a, b, c lub d wpisz w wierszu nr 16 tabeli pliku Odpowiedz.doc.