Pomiń nawigację

Zadanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który obiekt jest medialnym plikiem cyfrowym, który może być pobrany z Internetu i odtworzony w odtwarzaczu lub w komputerze?

Odpowiedzi

Cookie.

Podcast.

Malware.

Blog.

Informacja zwrotna