Pomiń nawigację

Zadanie 50A

Zadanie 50A

Wiadomość Pozdrowienia niech będzie oznaczona wysokim priorytetem (ważna).

Zażądaj potwierdzenia dostarczenia wiadomości.

Użyj program sprawdzający pisownię i poczyń zmiany, jeśli będą konieczne.

Wyślij wiadomość.