Pomiń nawigację

Zadanie 45

Zadanie 45

Przejdź do witryny internetowej http://centrum.kiss.pl/zasoby/zadania/zadanie45.html

Uruchom hiperlink: Wybierz pojazd.
W formularzu Wypożycz pojazd wprowadź następujące dane:

  • Rodzaj pojazdu: Rower.
  • Liczba wypożyczanych pojazdów: 2.
  • Data wypożyczenia: wstaw datę jutrzejszą.
  • Przewidywana data zwrotu: wstaw datę pojutrzejszą.

Po wykonaniu powyższych czynności kliknij przycisk Wyślij.

Kod, który zostanie wyświetlona na ekranie przekopiuj lub przepisz do wiersza Zadanie 45 pliku Zadania.docx.

Zamykając plik Zadania.docx zapisz wprowadzone zmiany.