Pomiń nawigację

Zadanie 27

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które zdanie opisuje najwłaściwszy sposób postępowania w przypadku otrzymania poczty z podejrzanym plikiem załącznika?

Odpowiedzi

Należy odesłać podejrzaną wiadomość do nadawcy. 

Należy usunąć całą przesyłkę wraz z załącznikiem, bez otwierania.

Należy otworzyć przesyłkę i załącznik, aby sprawdzić zawartość.

Należy zamknąć a następnie ponownie otworzyć program pocztowy i otworzyć załącznik.

Informacja zwrotna