Pomiń nawigację

Zadanie 22

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który adres poczty elektronicznej jest poprawny?

Odpowiedzi

biuro@firma.com_pl.

biuro@firma.compl.

biuro@firma.com.pl.

biuro.firma.com.pl.

Informacja zwrotna