Pomiń nawigację

Zadanie 14

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Szyfrowanie witryny internetowej to czynność polegająca na:

Odpowiedzi

Przekierowaniu użytkownika witryny internetowej do innej, bezpiecznej strony WWW.

Kodowaniu informacji w celu zabezpieczenia przed infekcją wirusami.

Ukryciu adresu witryny internetowej tak, aby był on niewidoczny dla osób nieupoważnionych.

Zamianie tekstu na zaszyfrowany w taki sposób, aby był on niezrozumiały dla internautów, którzy nie mają dostępu do klucza umożliwiającego odszyfrowanie.

Informacja zwrotna