Pomiń nawigację

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z zagrożeń nie jest zwykle związane z aktywnością w Internecie?

Odpowiedzi

Niebezpieczeństwo nękania lub dręczenia.

Utrata pamięci komputera.

Możliwość upublicznienia informacji osobistych.

Niebezpieczeństwo ataku hakera.

Informacja zwrotna