Pomiń nawigację

Zadanie 18

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Hiperłącze to:

Odpowiedzi

Bardzo szybkie, bezprzewodowe łącze komputerowe nowej generacji.

Inna nazwa odnośnika, odsyłacza lub linka, odwołanie do innego dokumentu dostępnego w sieci lub innego miejsca w dokumencie.

Bezpośrednie połączenie komputerów kablem sieciowym, tworzących sieć lokalną.

Bezpośrednie, bezprzewodowe połączenie komputerów, tworzących sieć lokalną.

Informacja zwrotna