Pomiń nawigację

Zadanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Co sprawdza przeglądarka internetowa przed połączeniem się ze stroną Web?

Odpowiedzi

Liczbę stron WWW w portalu.

Wielkość strony Web.

Typ strony Web.

Certyfikat cyfrowy strony Web.

Informacja zwrotna