Pomiń nawigację

Zadanie 8

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które ze zdań dotyczących WWW jest prawdziwe?

Odpowiedzi

WWW jest usługą wykorzystującą hipertekst do łączenia ze sobą dokumentów w sieci.

WWW jest rodzajem poczty elektronicznej.

WWW to synonim (inna nazwa) Internetu.

WWW jest globalnym systemem telekomunikacyjnym.

Informacja zwrotna