Pomiń nawigację

Zadanie 32

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Który element adresu strony internetowej: https://www.bank.pl jest protokołem?

Odpowiedzi

https

www

bank

pl

Informacja zwrotna